VII Certamen Literari de Cartes Epistolae sobre la Guerra Civil Espanyola

CERTAMEN LITERARI 2021

BASES DE PARTICIPACIÓ

L’Ajuntament d’Alcoletge convoca la setena edició del Certamen Literari de Cartes Epistolae sobre la Guerra Civil Espanyola.

1. Hi poden participar totes les persones, de qualsevol nacionalitat, amb obres redactades en llengua catalana, castellana o francesa. S’estableixen 2 categories: categoria jove i categoria absoluta. Categoria Jove: exclusivament pel jovent nascut entre 2002 i 2005 (ambdós inclosos).

Categoria absoluta: totes les persones nascudes abans de 2002 sense límit d’edat.

2. Només es pot presentar un treball per autor. La modalitat obliga- tòria és una carta original, inèdita, no guardonada ni pendent de veredicte en cap altre certamen literari.

3. El tema del Certamen és la Guerra Civil Espanyola de forma àmplia, amb tots els seus anversos i reversos. Els remitents, els destinataris i el contingut de la carta són de lliure elecció, de ficció o reals, amb l’únic requisit de la data, que pot ésser a partir de 1936 fins a l’any en curs.

4. La Categoria Absoluta està dotada amb un primer premi de 600 euros i la posterior publicació de les millors obres en forma de llibre- recull. Per tant, els aspirants accepten la publicació del text encara que no hagin estat guanyadors i es comprometen a no exigir drets d’autor a l’Ajuntament d’Alcoletge.

Els finalistes rebran gratuïtament un exemplar d’aquest recull i se’ls comunicarà quan i on poden recollir-lo.

5. La Categoria Jove està dotada amb un premi de 300 euros.

6. L’extensió de les obres no pot ser superior a 5 fulls DIN A4, mecanografiats amb lletra Times New Roman, cos 12, a doble espai i per una sola cara. Es permet utilitzar més d’un tipus de lletra sempre que el tractament formal del relat ho requereixi. Les obres que no compleixin tots els requisits de presentació quedaran excloses del Certamen.

7. Els originals s’hauran d’enviar en un arxiu en format PDF a l’adreça electrònica cigc@alcoletge.cat . En l’obra haurà de constar-hi sols el títol de l’original, un pseudònim, i categoria a la qual opten (Absoluta o Jove) i, en un arxiu a part, el títol i el nom, DNI, adreça i telèfon de l’autora o autor. També la butlleta d’inscripció omplerta i signada.

8. En cas extraordinari podran ser lliurats per correu postal a l’adreça següent: Centre d’Interpretació del Front del Segre Ermengol Piró, VII
Certamen Literari de Cartes Epistolae
C/ Major, 19 – 25660 ALCOLETGE.
Cal presentar 5 còpies de la carta en un únic sobre gran i tancat, on hi ha de constar: un títol, un pseudònim i categoria a la qual opten (Absoluta o Jove), sense que consti el nom real de l’autor en cap cas en l’exterior. Cal introduir-hi dintre un altre sobre petit i tancat en el qual faran constar novament en l’exterior: títol, pseudònim i la categoria a la que opten. A l’interior d’aquest hi haurà d’haver la butlleta d’inscripció omplerta i signada.

9. Els treballs seran admesos des de la publicació d’aquestes bases fins el dia 31 de març del 2021. Un cop presentat un original, no es podrà enretirar de concurs fins que s’hagi fet públic el veredicte.

10. El jurat farà públic el veredicte durant el mes d’abril del 2021. Es comunicarà als guardonats l’hora de l’acte del premi que haurà de presenciar personalment o bé ser-hi representat per una persona degudament autoritzada.

11. La composició concreta del jurat es farà pública oportunament al web del Centre d’Interpretació del Front del Segre Ermengol Piró: www.guerracivilalcoletge.cat amb antelació suficient abans de la finalització del termini de recepció d’originals.

12. Un cop fet públic el veredicte, les obres presentades al premi no podran ser recuperades i seran destruïdes.

13. La participació en aquest premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases.

Compartir

Search

Publicacions relacionades

Visit

Alcoletge

No et perdis les novetats d’Alcoletge. Les últimes notícies de l’Alberg del Pelegrí, del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil, dels nostres festivals…

Subscriu-te a la newsletter!