Projectes

de recerca

Arxiu fotogràfic

Reviu la història dels habitant d’Alcoletge a través de les seves imatges

Publicacions

"Viatge al passat, memòria present: el Front del Segre a Alcoletge"

Autora Jezabel Pizarro Barberà, Il·lustradora Elisabet Díaz Pila

© dels textos: Jezabel Pizarro Barberà, 2021
© del pròleg: M. Lluïsa Prat Boneta, 2021
© de les il·lustracions: Elisabet Díaz Pila, 2021
© d’aquesta edició: Ajuntament d’Alcoletge C/ Sitjar, 2 – 25660 Alcoletge ajuntament@alcoletge.ddl.net http://alcoletge.ddl.net/ i Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil-Front del Segre
Primera edició: gener de 2021 ISBN: 978-84-09-11107-7 DL: L 47-2021 Imprès a Arts Gràfiques Bobalà, SL Lleida